Methodisch ontwerpen

Dit boek geeft inzicht in het methodisch ontwerpproces. Het ontwerpproces wordt opgedeeld in de probleemdefinitie fase, de conceptfase en de detailleringsfase. Deze ontwerpmethodiek wordt vrijwel in alle grote organisaties toegepast. De in dit boek beschreven methodieken kunnen in detail met de praktijk verschillen. Echter, over het algemeen zijn de methodieken veelal gelijk. Het is dan ook verstandig om in jouw organisatie kennis te nemen van de toegepaste methoden. Met de kennis, opgedaan in dit boek, is het eenvoudig om de toegepaste methodieken te begrijpen en om deze toe te passen.  

In dit boek wordt de volgorde van de hoofdstukken, zoals het in de ontwerppraktijk ook gebeurt behandeld. Na de cursus kan het boek gebruikt worden als naslagwerk bij het methodisch ontwerpen. Dit boek is geschreven vanuit de praktijk kennis opgedaan in verschillende grote en kleine organisaties. In dit boek wordt, waar mogelijk een verwijzing gegeven naar de theoretische onderbouwing. Alhoewel dit boek geschreven is voor werktuigbouwkundigen, is het methodisch ontwerpen ook toepasbaar voor andere disciplines.