LEAN Operational Excellence

Het boek Lean Operational Excellence gaat in op de verbeterprocessen binnen een bedrijf. Dit kan bedrijfsbreed of op werkplekniveau zijn. We geven je enkele veelgebruikte strategieën, met als doel dat je deze direct kunt toepassen binnen je eigen omgeving. In de online omgeving vind je enkele diepgaandere opdrachten met bijbehorende templates welke je helpen met het goed  
implementeren van Lean binnen je organisatie of omgeving.