CNC programmeren frezen basis

Het leer- en werkboek CNC Programmeren legt de basis uit van het CNC programmeren. Hierbij wordt niet alleen het programmeren uitgelegd maar wordt er op de juiste momenten aanvullende informatie geboden om, naast de kennis van de programmatuur, ook inzicht te krijgen in de aanpak om een bepaald werkstuk te maken. De werkvoorbereiding; waarin de bewerkingsvolgorde, nulpunten en tooling bepaald worden komt bij ieder nieuw werkstuk aan bod. De rode draad in het boek is de programmatuur. De belangrijkste functies komen uitgebreid aan bod. We gaan niet meteen in op alle coderingen in het programma. In plaats daarvan wordt stap voor stap de op dat moment relevante informatie uitgelicht. Dit boek is geschreven in de standaard ISO codering met als uitvalbasis de Haasmachines.