Verspaningstechnologie: gereedschapskennis

Het boek Verspaningstechnologie: Gereedschapskennis legt de focus op de aspecten rondom gereedschappen. Er wordt ingegaan op het leren begrijpen van coderingen, het begrijpen van de geometrieën en de slijtagebeelden van de gereedschappen met als doel dit in de praktijk juist in te kunnen zetten.

Dit lesmateriaal is met uitstek geschikt voor verspaners met enige ervaring die door goed te kijken naar de gereedschappen zijn of haar proces kunnen optimaliseren en beter onder controle kunnen krijgen.

Naast de gereedschapsaspecten wordt er vooral ingegaan op optimalisatie. Je zult merken dat, naarmate je door het lesmateriaal heen gaat je vragen kunt beantwoorden zoals: Hoe kun je door bijvoorbeeld een ander gereedschap in te zetten optimaler en/of proceszekerder verspanen? Of, welke hardmetaalkwaliteit is het beste voor het proces waar je dit gereedschap op inzet? En, hoe kun je voorkomen dat je de snijsnelheid of voeding moet verlagen om proceszekerder te produceren?