Bedrijfsorganisatie

In dit boek wordt in eerste instantie gekeken naar de relatie tussen onderneming en consument. Wat zijn de behoeften van de consument en hoe worden deze behoeften de leidraad voor de onderneming en de keuzen die de onderneming maakt. We kijken naar de structuur van de onderneming en hoe bedrijfsfuncties worden ingedeeld als de onderneming groter wordt. Verder is er uitgebreid aandacht voor beheersprocessen t.a.v. productie, integrale kwaliteitszorg en het doorvoeren van veranderingen. Uiteraard worden begrippen als concurrentie, Arbo en JIT hierbij niet vergeten. Het boek is een mix van theorie, open en gesloten vragen en opdrachten. Voor het behalen van de badge bedrijfsorganisatie dient een ­theorie-examen – 25 vragen – met een voldoende te worden afgesloten