Basis Meten

Een essentieel onderdeel in het vervaardigen van producten is het aspect meten. Om een werkstuk goed te kunnen maken en meten moet er een keuze gemaakt worden tussen de beschikbare (meet)middelen. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar andere variabelen welke de meting kunnen beïnvloeden. Deze kennis en overwegingen zorgen ervoor dat je een juist meetmiddel kunt kiezen en bedienen.

Met dit boek leer je de basisprincipes van het meten. We gaan dieper in op de beschikbare handmeetmiddelen, hun inzetgebied en gevaren. Om hier ervaring mee op te doen zijn er een aantal praktische opdrachten toegevoegd. Daarnaast gaan we dieper in op het aspect ruwheid en de borging van meetprocessen.